IEA raport: Global PV lisab 2021. aastal 156 GW!200GW aastal 2022!

Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) teatas, et vaatamata hüppeliselt tõusvatele toormehindadele ja kasvavatele tootmiskuludele eeldatakse, et globaalne päikeseenergia areng sel aastal kasvab siiski 17%.

Enamikus maailma riikides pakuvad kommunaalteenuste päikeseenergia projektid uue elektrienergia madalaimat hinda, eriti maagaasi hinnatõusu korral.IEA prognoosib, et 2021. aastal lisandub ülemaailmselt 156,1 GW fotogalvaanilisi seadmeid.

See on uus rekord.Sellegipoolest on see näitaja väiksem kui muud arendus- ja paigaldusootused.Uurimisinstituut BloombergNEF ennustab, et sel aastal paigaldatakse 191GW uut päikeseenergiat.

Seevastu IHS Marketi prognoositav päikeseenergia installeeritud võimsus 2021. aastal on 171 GW.Kaubandusliidu SolarPower Europe pakutud keskmiseks arengukavaks on 163,2GW.

IEA teatas, et COP26 kliimamuutuste konverentsil kuulutati välja ambitsioonikam puhta energia eesmärk.Valitsuse poliitika ja puhta energia eesmärkide tugeval toel on fotogalvaaniline päikeseenergia "jääb taastuvenergia kasvu allikaks".

Aruande kohaselt moodustab 2026. aastaks taastuvenergia ligi 95% ülemaailmsest võimsuse kasvust ja ainuüksi päikeseenergia moodustab üle poole.Paigaldatud fotogalvaanilise elektrienergia koguvõimsus suureneb tänavuselt umbes 894 GW-lt 2026. aastal 1,826 TW-ni.

zsdef (1)

Kiirendatud arengu eeldusel jätkab globaalse päikeseenergia iga-aastase uue võimsuse kasvu, jõudes 2026. aastaks peaaegu 260 GW-ni. Peamistel turgudel, nagu Hiina, Euroopa, Ameerika Ühendriigid ja India, on suurim kasvumäär, samas kui arenevatel turgudel, nagu näiteks Sahara-taguses Aafrikas ja Lähis-Idas on samuti märkimisväärne kasvupotentsiaal.

zsdef (2)

IEA tegevdirektor Fatih Birol ütles, et tänavune taastuvenergia kasv on püstitanud rekordi, mis näitab, et uues globaalses energiamajanduses on ilmnemas veel üks märk.

"Täna näha olevad kõrged toorme- ja energiahinnad seavad taastuvenergiatööstusele uusi väljakutseid, kuid fossiilkütuste hinna tõus muudab taastuvenergia konkurentsivõimelisemaks."

zsdef (3)

IEA pakkus välja ka kiirendatud arengukava.See skeem eeldab, et valitsus on lahendanud lubade andmise, võrkude integreerimise ja tasu puudumise probleemid, ning pakub sihipärast poliitilist tuge paindlikkusele.Selle plaani kohaselt võetakse sel aastal kogu maailmas kasutusele 177,5 GW fotogalvaanilist päikeseenergiat.

Kuigi päikeseenergia on tõusuteel, on uute taastuvenergia projektide arv eeldatavasti palju väiksem, kui on vaja ülemaailmsete nullheite eesmärkide saavutamiseks käesoleva sajandi keskpaigaks.Selle eesmärgi kohaselt tõusevad taastuvenergia elektritootmise keskmised kasvumäärad aastatel 2021–2026 peaaegu kahekordseks aruandes kirjeldatud põhiolukorrast.

IEA oktoobris avaldatud World Energy Outlooki lipulaevaraport näitab, et IEA 2050. aasta neto-nullheite tegevuskavas ulatub päikese fotogalvaanika keskmine aastane kasv aastatel 2020–2030 422 GW-ni.

Räni, terase, alumiiniumi ja vase hinnatõus on toormehindadele ebasoodne tegur

IEA märkis viimases aruandes, et praegu on toormehindade tõus avaldanud survet investeerimiskuludele.Toorainevarud ja tõusvad elektrihinnad mõnel turul on lisanud päikeseenergia tootjatele lühiajaliselt täiendavaid väljakutseid.

Alates 2020. aasta algusest on fotogalvaanilise kvaliteediga polüräni hind enam kui neljakordistunud, teras on kallinenud 50%, alumiinium 80% ja vask 60%.Lisaks on järsult tõusnud ka kaubaveo hinnad Hiinast Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse, kohati lausa kümme korda.

zsdef (4)

IEA hinnangul moodustavad kauba- ja veokulud ligikaudu 15% kommunaalteenuste päikeseenergia investeeringute kogumaksumusest.2019.–2021. aasta keskmiste toormehindade võrdluse kohaselt võib kommunaalelektrijaamade koguinvesteeringukulu kasvada ligikaudu 25%.

Toorme- ja kaubaveo hinna tõus on mõjutanud riigihangete lepinguhindu ning sellistel turgudel nagu Hispaania ja India on sel aastal lepinguhinnad tõusnud.IEA teatas, et fotogalvaaniliste elektrijaamade jaoks vajalike seadmete hinna tõus seab väljakutse arendajatele, kes on hanke võitnud ja eeldavad mooduli kulude jätkuvat langust.

zsdef (5)

IEA andmetel ähvardab aastatel 2019–2021 umbes 100 GW pakkumiste võitnud, kuid veel käivitamata päikeseenergia fotogalvaanilise ja tuuleenergia projekte toormehinnašokkide oht, mis võib projekti käivitamist edasi lükata.

Sellest hoolimata on toormehindade tõusu mõju nõudlusele uute võimsuste järele piiratud.Valitsused ei ole võtnud vastu suuri muudatusi pakkumiste tühistamiseks ning ettevõtete ostud purustavad järjekordse aasta rekordi.

Kuigi toormehindade oht on pikaajaliselt kõrge, teatas IEA, et kui toorme- ja veohinnad lähitulevikus langevad, jätkub fotogalvaanilise päikeseenergia hinna langustrend ja selle pikaajaline mõju selle tehnoloogia nõudlusele. võib-olla on see ka väga väike.


Postitusaeg: 07. detsember 2021